HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM
HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM

TẠI SAO LẠI CHỌN CHÚNG TÔI?

HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM

Kiểm Định ZENA chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định xây dựng công trình, kiểm định nhà xưởng, kiểm định an toàn chịu lực công trình, kiểm định kết cấu khi lắp đặt điện năng lượng mặt trời (solar), thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán, thiết kế nhà xưởng, tư vấn giám sát thi công, quan trắc công trình

An toàn

An toàn

Kiểm định là ngành có tổng số vụ tai nạn lao động chiếm tỷ lệ cao nhất trong các ngành nghề lao động.

Đúng tiến độ

Đúng tiến độ

Một đơn vị kiểm định tầm cỡ không chỉ thể hiện ở việc làm được những công trình tầm cỡ.

Đội ngũ chuyên nghiệp

Đội ngũ chuyên nghiệp

Kinh nghiệm lâu năm. Chuyên nghiệp từ từ đội ngũ đến quá trình làm việc.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU CHÚNG TÔI ĐÃ HOÀN THIỆN

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Xem tất cả dự án

Q&A

Kiểm định xây dựng chất lượng kết cấu bảng quảng cáo ngoài trời (bill board)

Mục đích kiểm định xây dựng: Xác định chất lượng kết cấu hệ khung đỡ bảng quáng cáo

Kiểm định kết cấu phục vụ thẩm duyệt và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp mái

Việc nộp hồ sơ thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho hệ thống điện mặt trời áp

So sánh những điểm mới trong TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động so với TCVN 2737:1995

TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động (TCVN 2737:2023), được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và có hiệu lực từ ngày 29/6/2023.

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

 KIỂM ĐỊNH ZENA
 KIỂM ĐỊNH ZENA
 KIỂM ĐỊNH ZENA
 KIỂM ĐỊNH ZENA
 KIỂM ĐỊNH ZENA
 KIỂM ĐỊNH ZENA